GiAF stimuleert en ondersteunt leden om mee te doen aan de volgende wedstrijden:

Op de site van de fotobond is meer info te vinden, klik hier

FOTOMANIFESTATIE DRENTHE & VECHTDAL (FMDV)

Eenmaal per jaar wordt in Rayon 03, in de maand december, een fototentoonstelling gehouden onder de naam Foto Manifestatie Drenthe en Vechtdal (FMDV). De manifestatie heeft tot doel het presenteren van fotowerk in de ruimste zin van het woord, gemaakt door amateurfotografen welke aangesloten zijn bij de verenigingen die deel uitmaken van Rayon 03 van de Fotobond (Nederlandse Centrum Vrijetijdsfotgrafie). Henry Koops FMDV2019 6e plaats 2De volgende verenigingen zijn aangesloten bij Rayon 03: AFV AFOVERA (Assen), AFV Goedlicht (Coevorden), FC Vlinderstad (Emmen), FC BEFOAM (Beilen), AFV Hoogeveen (Hoogeveen), Fotoclub Borger-Odoorn (Borger), FC De Groothoek (Erica), FC Fotogram (Gramsbergen), Fotocollectief Hardenberg (Hardenberg), Fotogroep Meppel (Meppel) en GiAF (Gieten). Aan de manifestatie is een fotowedstrijd verbonden. De onderwerpkeuze is vrij en de inzendingen mogen bestaan uit zwart/wit-, kleuren- en/of experimentele foto's. De manifestatie wordt bij toerbeurt door de verschillende verenigingen georganiseerd. GiAF had in 2017 een zeer succesvolle FMDV in de Heerencompagnie in Annerveenschekanaal. Door de jaren heen zijn er diverse GiAF-leden bij de FMDV in de prijzen gevallen. 
De prijswinnaars die bij ons bekend zijn, zijn via deze link te vinden.

Foto: Henry Koops (zesde plaats FMDV 2019)

FOTOSERIES AFDELING 03

Elke fotograaf die aangesloten is bij de afdeling 03 mag een portfolio van drie of vijf zwart/wit en/of drie of vijf kleurenfoto's inleveren. Het onderwerp is vrij maar de collectie dient een samenhang te vertonen of een serie te vormen en mag niet eerder zijn ingezonden voor Foto Nationaal of Fotosesries Afdeling 03. Er wordt recent werk verwacht. Een fotograaf mag meerdere series inleveren. De series worden door enkele deskundige fotografen beoordeeld. De series worden op een bijeenkomst besproken, waar de deskundigen hun beoordeling van uitleg voorzien. De eerste aanzet van de fotoseries was dat deze een opstapje kon zijn naar Foto Nationaal van de Fotobond (Nederlandse Centrum Vrijetijdsfotgrafie). Veel inzenders vonden dit criteria echter te zwaar, waardoor hier niet de nadruk op gelegd wordt. De jury kan echter wel een signaal afgeven aan het afdelingsbestuur, die vervolgens kan besluiten om een fotograaf voor te dragen aan Foto Nationaal.

In 2020 werd Annelies Neuteboom winnaar van deze wedstrijd met onderstaande foto's. Klik hier voor het artikel.

Annelies wint serie wedstrijd afd03 2020

In 2019 wonnen Pauline Hellema (fot hieronder) en Ivonne Spieard met hun serie de eerste ne tweede prijs. Klik hier voor het artikel.

Pauline 1e series

BONDSFOTOWEDSTRIJD

De Bondsfotowedstrijd is een landelijke wedstrijd van de Fotobond (Nederlandse Centrum Vrijetijdsfotgrafie) waaraan alle aangesloten fotoclubs kunnen deelnemen. De wedstrijd wordt in de eerste maanden van elk jaar gehouden. Elke vereniging stelt een inzending van tien foto's samen overeenkomstig de voorwaarden in het wedstrijdreglement. Een jury van drie fotografen beoordeelt de inzendingen en Zesdaagse kleinwaardeert elke foto met een aantal punten. Theoretisch maximum per foto is 30 punten. De som van het aantal punten van de tien foto's bepaalt de rangorde van de vereniging in de wedstrijd. De drie of vier verenigingen die het hoogst eindigen vormen de Topgroep. Foto's die boven een bepaald aantal punten scoren worden met een zogenaamde sticker (brons, zilver en goud) bekroond. Hierdoor kunnen ook bijzondere foto´s in een overigens matige clubinzending toch de aandacht krijgen die ze verdienen. Fotoclub GiAF probeert ieder jaar tien foto's in te zenden. In de clubhistorie hebben de leden in totaal vier bronzen stickers gewonnen. De laatste werd gewonnen door Henry Koops in 2009 met een foto gemaakt op de Zesdaagse van het Noorden in Zuidlaren. (zie foto). Voormalig GiAF-lid Wiebrand Stuive werd in 2005 beloond met een bronzen sticker.

FOTO INDIVIDUEEL

Foto Individueel is een landelijke wedstrijd van het fotowerk van Nederlandse vrijetijdsfotografen. Foto Individueel is een laagdrempelige wedstrijd waaraan iedereen kan meedoen en waarbij de vrijetijdsfotograaf in Nederland zich onderling kan meten. Alle fotografen binnen de Fotobond (Nederlandse Centrum Vrijetijdsfotgrafie), die zich (nog) niet tot de top mogen rekenen kunnen aan de wedstrijd deelnemen. Een selectiecommissie (jury) wijst de beste foto´s aan. Alle leden kunnen op eigen initiatief meedoen met de wedstrijd van de Fotobond. Veelal worden de foto´s tijdens een clubavond ingezameld en in één keer verstuurd. GiAF-lid Peter Boter is de laatste die in de prijzen viel. Hij kreeg in 2008 de derde prijs in gecombineerde afdeling 02/03 (Friesland, Drenthe en een deel van Overijssel). Marga van Nooijen won in 2006 een derde prijs in de gecombineerde categorie 03/04 (Drenthe en een deel van Overijssel, Transijssel). In 2004 kreeg Joop Jansen een nominatie in de categorie 2/3. Deze constructie heeft de bond inmiddels losgelaten. Om in de prijzen te vallen moet je bij de beste foto´s zitten.

FOTO ON-LINE

Foto Online is een fotowedstrijd voor alle leden van de Fotobond en wordt driemaal per jaar gehouden. Deelname aan deze wedstrijd staat open voor alle leden van de Fotobond, al dan niet aangesloten bij een club. Indien ingezonden kan worden voor een genre of thema zal dit bij de uitnodiging op de website van de Fotobond bekend worden gemaakt. In 2019 heeft Annelies Neuteboom hier een bronzen sticker gewonnen met deze foto: 

 Annelies Brons Foto Online 2019 foto