Wat doet de Fotobond voor de aangesloten clubs (info van Nella van Zalk, april 2021)

 • Uitgeven van het blad “In Beeld”, fysiek en digitaal. 
 • Nieuwsbrieven/In the picture
 • Wedstrijden:
 • - Foto Online – digitaal enkele malen per jaar
 • - Foto Individueel – idem Audiovisueel online
 • - Bondsfotowedstrijd – specifiek voor clubs
 • Regionaal:
 • - In ons geval de FMDV
 • - De seriewedstrijd
 • Ondersteuning bij buitenlandse wedstrijden - meedoen in internationale ranking
 • Expositie Foto Nationaal
 • Opleiding van deskundige juryleden en Bondsmentoren
 • Aanbieden van cursussen
 • Subsidie op mentoraten
 • Cursussen om beter te leren fotograferen met afgebakende prijzen, die mentoren mogen vragen.
 • Selectie en benoeming van BMK-prestaties
 • Landelijke thema groepen die vaak deelgebieden van de fotografie uitdiepen
 • Taakgroepen die clubs en leden ondersteunen en activiteiten uitwerken/coördineren
 • Bespreking van wedstrijdfoto’s – stimulering door middel van medailles
 • Onderscheidingen voor langjarige leden
 • Met enige regelmaat gratis bespreking van portfolio’s van leden, door ervaren mentoren.
 • Ondersteuning van leden op juridisch gebied.
 • Op verzoek ondersteuning van clubbesturen
 • Uitwisseling van ideeën op de site (bijv. het beste clubidee)
 • Agenda’s van exposities
 • Faciliteren van ideeën uitwisselingen met andere leden/clubs (Bondsbestuur/Besturenoverleg)
 • Uitgave van boeken
 • Deelname in grote manifestaties (Festival aan de Maas bijv.)
 • Informatievoorziening aan clubs, soms vanuit wettelijke verplichtingen (AVG)
 • Onderhouden van Facebookpagina
 • Verzamelen van sprekerslijsten
 • Aanbiedingen van sponsoren
 • Aanbieding van cameraverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor leden en clubs (inbegrepen in bijdrage)
 • Onderhoud van de website met ruimte om websites van leden te linken
 • Bijhouden van een vademecum waar van alle zaken van de Fotobond het hoe en het wat wordt uitgelegd https://fotobond.nl/voor-clubs/vademecum/
 • In stand houden van een bondsbureau. Behalve een accountant en een jurist, allen vrijwilligers