Klik hier voor een uitgebreid Fotobond informatie document (per december 2023) 

 

Wat doet de Fotobond voor de clubs en leden (info van Jan van der Ende, voorzitter afdeling Drenthe Vechtdal, juli 2023)

• Korting 25% bij een bestelling van een print bij Exposer
• Gratis lezingen bijwonen georganiseerd door Camera Nu
• Online fotografie cursussen Photofacts: Maak indruk met jouw prachtige foto'sLeer beter fotograferen en nabewerken in Lightroom en Photoshop.
• €25,00 korting op Online cursus Beeldkracht
• Korting op het fotografieblad “Pf fotografie magazine: Als lid van de Fotobond krijgt u eenjaarabonnement voor slechts € 24,99 voor het 1e jaar, en de jaren daarna voor € 62,-.Een abonnement kost normaal € 107,45 per jaar, dus het lidmaatschap van de Fotobondheb je er met dit abonnement al dik uit.
• Korting op het fotografie tijdschrift Focus: Nu een jaarabonnement met tijdelijk 40%korting op het eerste jaar: 10 nummers voor € 42,00! Daarna speciaal voor leden van deFotobond 20% korting gedurende de looptijd van het abonnement.
• Korting op de boeken via van Duuren media:o Bijzondere fotolocaties in Nederland en omstreken door Jeroen Jazet.Paperback, kleur |2021| ISBN 9789463562331 | van € 34,99 voor € 22,74 metcouponcodeo Focus op Fotografie: Huisdieren fotograferen door Mark Moed van € 34,99 voor €22,74 met couponcodeo Focus op Fotografie: Dronefotografie, 3e editie door Wiebe de Jager van € 32,99 voor€ 21,44 met couponcodeo Daarnaast nog enkele boeken die tot een bepaalde datum korting opleveren.
• Deelname aan In the Picture; een wekelijkse presentatie op de website van de Fotobondvan foto’s volgens een wekelijks veranderend thema
• Deelname als club aan de Bonds Foto Wedstrijd en bijwonen van daarop volgend van debespreking van deze wedstrijd.
• Deelname aan Foto individueel
• Deelname aan Foto Online• Deelname aan Audio visueel online
• Deelname aan de serie wedstrijd van de afdeling Drenthe Vechtdal (inzenden serie van 3 of5 foto’s met als doel: opstapje naar Foto Nationaal).
• Na verkregen nominatie van de afdeling: deelname aan de seriewedstrijd Foto Nationaal• Deelname aan club-, afdelings-, of landelijk mentoraato Doel van een mentoraat is een persoonlijke begeleiding door een daarvooropgeleide fotografiedocent (de mentor). In een aantal sessies zal de mentor, doorde cursist te stimuleren en te motiveren, helpen de fotografie naar een hogerniveau te tillen. Over het algemeen zijn er een vijftal sessies over het jaar verspreid. Tijdens deeerste bijeenkomst maken mentor en cursist kennis en bepalen zij aan welkonderwerp of thema de cursist gaat werken. Dit thema wordt gedurende het helementoraat vastgehouden. De cursist neemt bij elke volgende bijeenkomst nieuwwerk mee, dat door de mentor van commentaar wordt voorzien. Zo kan de cursistzijn fotografie verbeteren.
• Volgen van cursussen, zoals Foto bespreken, Jureren voor clubs, documentaire fotografie,series maken, compositie en samen verhalen vertellen met beelden
• Een service aan leden van de Fotobond: Werk je aan een serie of project en heb jebehoefte je voortgang eens met iemand te bespreken, leg dan je werk voor aan eenmentor.
• Diverse Fotografieboeken, zoals: Over Foto’s gesproken, Zo werkt Snapseed door KeesMolders via van Duuren media te koop
• Het licht kwadrant van Tom Meerman, via van Duuren media te koop
• Foto’s analyseren en bespreken door Tom Meerman, via van Duuren media te koop
• Straatfotografie door H. Keulers en M van der Looij, via van Duuren media te koop
• Conceptuele fotografie door Michel van Balken, te bestellen via www.Photure.nl.
• 101 tips voor straat fotografie door W. Wernsen en P van den Eynde: meer informatiewww.morethanwords.be/straatfotografie.
• Sportfotografie - H. Keulers en M. van der Looij, via van Duuren media
• Binnen de afdeling is daarnaast nog:
o de FMDV digitaal
o de FMDV expositie,
o de Afdelingsactiviteit,
o zoals eerder al genoemd de series en
o als daar de wens voor is een afdelingsmentoraat

 

Wat doet de Fotobond voor de aangesloten clubs (info van Nella van Zalk, april 2021)

 • Uitgeven van het blad “In Beeld”, fysiek en digitaal. 
 • Nieuwsbrieven/In the picture
 • Wedstrijden:
 • - Foto Online – digitaal enkele malen per jaar
 • - Foto Individueel – idem Audiovisueel online
 • - Bondsfotowedstrijd – specifiek voor clubs
 • Regionaal:
 • - In ons geval de FMDV
 • - De seriewedstrijd
 • Ondersteuning bij buitenlandse wedstrijden - meedoen in internationale ranking
 • Expositie Foto Nationaal
 • Opleiding van deskundige juryleden en Bondsmentoren
 • Aanbieden van cursussen
 • Subsidie op mentoraten
 • Cursussen om beter te leren fotograferen met afgebakende prijzen, die mentoren mogen vragen.
 • Selectie en benoeming van BMK-prestaties
 • Landelijke thema groepen die vaak deelgebieden van de fotografie uitdiepen
 • Taakgroepen die clubs en leden ondersteunen en activiteiten uitwerken/coördineren
 • Bespreking van wedstrijdfoto’s – stimulering door middel van medailles
 • Onderscheidingen voor langjarige leden
 • Met enige regelmaat gratis bespreking van portfolio’s van leden, door ervaren mentoren.
 • Ondersteuning van leden op juridisch gebied.
 • Op verzoek ondersteuning van clubbesturen
 • Uitwisseling van ideeën op de site (bijv. het beste clubidee)
 • Agenda’s van exposities
 • Faciliteren van ideeën uitwisselingen met andere leden/clubs (Bondsbestuur/Besturenoverleg)
 • Uitgave van boeken
 • Deelname in grote manifestaties (Festival aan de Maas bijv.)
 • Informatievoorziening aan clubs, soms vanuit wettelijke verplichtingen (AVG)
 • Onderhouden van Facebookpagina
 • Verzamelen van sprekerslijsten
 • Aanbiedingen van sponsoren
 • Aanbieding van cameraverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor leden en clubs (inbegrepen in bijdrage)
 • Onderhoud van de website met ruimte om websites van leden te linken
 • Bijhouden van een vademecum waar van alle zaken van de Fotobond het hoe en het wat wordt uitgelegd https://fotobond.nl/voor-clubs/vademecum/
 • In stand houden van een bondsbureau. Behalve een accountant en een jurist, allen vrijwilligers