Ereleden van GiAF zijn:

 • Alco Hemmes (†, oprichter GiAF)Annelies erelid 2012
 • Jan van der Ende
 • Annelies Neuteboom (foto)
 • Henry Koops

Deze onderscheiding wordt toegekend aan diegene die zich voor de club bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op organisatorisch, bestuurlijk en/of fotografisch gebied.

Leden van Verdienste van GiAF zijn:

 • Bart Romijn
 • Ab Zomerman
 • Tineke Homan
 • Geert Vos
 • Bert Siebring (ex-lid)
 • Harry Driever (ex-lid)
 • Henk Koops (ex-lid)

Deze onderscheiding wordt toegekend aan een lid op het moment dat er sprake is van een onafgebroken lidmaatschap van minimaal 25 jaar.