ALGEMENE INFORMATIE

CLUBAVOND

Op de tweede en de vierde donderdag van de maand zijn er clubavonden in het gebouw van Stichting Welzijnsorganisatie Impuls, Brink 10, 9461 AS Gieten. Op de clubavonden worden of activiteiten georganiseerd of leden laten foto's zien via de beamer. Deze foto's zijn gebaseerd op het thema van de avond. De foto's worden op een positieve manier besproken met het doel ervan te leren. Naast onder meer aandacht voor compositie, techniek en presentatie van het beeld komt ook het digitaal bewerken van foto's aan de orde. Tweemaal per jaar wordt er een professionele fotograaf uitgenodigd die zijn/haar werk laat zien of het werk van de leden bespreekt. De eerste clubavond van februari wordt ingeruimd voor de jaarvergadering. Dan wordt het jaarprogramma vastgesteld. In de menu keuze 'Activiteiten' kan je het programma voor dit jaar vinden.
GiAF is aangesloten bij de overkoepelende Koninklijke Fotobond en een GiAF lidmaatschap is dan ook automatisch een Fotobond lidmaatschap.  

OP STAP

Website

Ongeveer tweemaal per jaar gaan we in clubverband met elkaar op stap om te fotograferen. Ook worden er door leden met dezelfde (foto)interesses onderling gezellige uitjes georganiseerd. Een traditie is inmiddels het dauwtrappen op Hemelvaartsdag. Eenmaal per jaar, om de zomervakantie in te luiden, wordt er een gezellige avond of dag georganiseerd door enkele leden. Een greep uit wat we zoal hebben gedaan: boerengolf, molenmuseum De Wachter, Gevangenismuseum, Waddentrip met zeehonden fotograferen.

WEDSTRIJDEN

GiAF biedt de ook de gelegenheid mee te doen aan wedstrijden van de fotobond e.a. en we exposeren regelmatig. Hier valt meer over te lezen onder het menu item 'activiteiten'.

JAARTHEMA

De club sluit ook aan bij activiteiten van andere organisaties of verenigingen. De gemeente Aa en Hunze heeft bepaalde themajaren waaraan GiAF heeft meegewerkt, zoals: 'Cultuurlijk', 'Sport' en 'Duurzaamheid'. Bij de projecten werden onder meer de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Gieter basisscholen betrokken en ook is samengewerkt met de Stichting Beeldende Kunstenaars Aa en Hunze. Dit resulteerde in mooie exposities. Op verzoek van het Huus van de Taol hebben de leden voor het boek B'ART foto's gemaakt in het Bargerveen. Ook van dit werk werd een expositie ingericht.

LID WORDEN?

Op dit moment is er ruimte voor nieuwe leden. Wil je lid worden van een gezellige fotoclub? Neem dan contact op met de secretarisWe nodigen je van harte uit om twee avonden vrijblijvend deel te nemen. Na deze twee avonden heb je een goede indruk of onze fotoclub iets voor jou is. Een fotoclub is natuurlijk niet hetzelfde als een fotocursus, maar als vereniging bieden we elkaar ondersteuning bij het verder ontwikkelen en stimuleren we elkaar in onze hobby. GiAF stelt geen bijzondere eisen aan haar leden. Een ieder met een toestel en belangstelling voor de fotografie kan lid worden. Het lidmaatschap is € 66,- per kalenderjaar (per 2023), hierbij is inbegrepen een afdracht van €25,- voor de Fotobond. Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar maken via 

GESCHIEDENIS

De fotoclub GiAF is, zo blijkt uit de archiefstukken, op 26 oktober 1960 door een aantal enthousiaste inwoners van Gieten opgericht en is begin 2018 een fotoclub met een kleine dertig leden. Was de fotoclub in het begin uitsluitend op het dorp Gieten gericht en kwamen de leden uitsluitend uit Gieten, momenteel is dat zeker niet meer het geval. GiAF heeft inmiddels een duidelijk regionaal karakter gekregen, want de leden van GiAF komen uit plaatsen als: Gieten, Rolde, Borger, Zuidlaren, Assen, Stadskanaal, Veendam, enz. De fotoclub GiAF is praktisch vanaf het begin aangesloten bij de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen (B.N.A.F.V.), kortweg de fotobond.

DOELSTELLING

Het doel van GiAF is het stimuleren van amateurfotografie in de meest brede zin van het woord.
De doelstelling van de clubavonden is gezellig samen kijken naar fotowerk en daarover praten, hierdoor te leren van elkaar en zo te streven naar een hogere kwaliteit. Ook worden er professionele fotografen uitgenodigd die hun werk laten zien of de foto's van de leden bespreken. Verder zijn er uitwisselingen met andere clubs en zijn er doe-avonden. Naast de clubavonden gaan we samen op stap om te fotograferen, doen we mee aan fotowedstrijden van de Nederlandse Bond van Amateurfotografen Verenigingen en houden we exposities.

DONATEUR

Uiteraard kunt u, als u geen lid wilt worden maar GiAF wel een warm hart toedraagt, donateur worden van de club. Hiervoor bent u per kalenderjaar een bedrag van € 10,- verschuldigd. In ruil voor deze donatie krijgt u het jaarprogramma toegestuurd en u mag twee clubavonden van GiAF bijwonen. Eventueel deelname aan een clubuitje kan ook maar dan tegen volledige kosten.
Meldt u aan bij de penningmeester.

CONTACT EN OVERIGE GEGEVENS

Secretariaat e-mail:  

Inschrijving KvK: 40049016 

Fotobond clubnummer: 0306