Deelnemende clubs

Het aantal foto's dat geplaatst wordt is 178. Onderstaande tabel geeft de verdeling van aantal foto's per club (licht rode kolom)

FMDV2017 deelnemende clubs