• 27 oktober Thema ‘Zorg’ (door Ineke Schuringa)

Het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal heeft ons in de gelegenheid gesteld om in de gangen van haar polikliniek een fototentoonstelling in te richten. In overleg met de kunstcommissie van het ziekenhuis is gekozen voor het thema ‘Zorg’. Omdat hierbij wellicht al snel zou worden gedacht aan medische zorg heeft de expositiecommissie aan de leden voorgesteld dit thema in een zo breed mogelijke zin op te vatten. Dat het hierdoor gemakkelijker werd om een geschikte foto in te sturen bleek uit het aantal inzendingen. De expositiecommissie was uitgegaan van 40 foto’s, uiteindelijk werden er 52 geselecteerd. De foto’s die afvielen voldeden niet helemaal aan het thema of er viel fototechnisch wat op aan te merken. Natuurlijk was er wel eens discussie of een foto al dan niet voldeed aan het thema, maar we zijn eruit gekomen.

Besloten werd dat de foto’s, ingelijst of op forex, door eventuele belangstellenden kunnen worden gekocht voor 50 euro. 
Tot slot werd een foto van de schrijver van dit stuk uitgekozen voor het promotiemateriaal en gaf Jan van der Ende nog informatie over het aanleveren van de foto’s. De tentoonstelling zal 3 december worden ingericht.