Geert Vos 25 jaar lid GiAF

 

Tijdens de jaarvergadering in 2016 is Geert Vos gehuldigd omdat hij 25 jaar lid is van de GiAF. Hij is daarbij ook tot Lid van Verdienste benoemd.
Er heerste bij Geert nog wel de gedachte dat hij al langer lid is maar de boekhouding uit het verleden liet hierover geen misverstand bestaan. Wellicht dat het vele werk dat Geert voor de vereniging heeft gedaan hieraan ten grondslag ligt? Geert ontving uit handen van voorzitter Ingrid een oorkonde en een fraai gegraveerde presse-papier.

Enkele sfeer opnamen:

 

joomplu:150

 

 

 

 

joomplu:152 joomplu:151