Bespreken in kleine groepjes, gevolgd door plenaire bespreking.