Macrofotografie (door Ivonne Spieard)

De opdracht was: maak een macrofoto die niet direct te herkennen is. De leden moesten dan raden wat er op de foto te zien was. Per maker werden eerst de 1, 2 of 3 macrofoto’s getoond en de rest moest dan roepen wat hij dacht te zien. Bij de ene foto zag je het onmiddellijk, bij de ander bleef het gissen. Mensen hadden de opdracht verschillend geïnterpreteerd. Sommige dachten dat het puur om het raadspelletje ging, anderen dachten dat het ook een mooie foto moest zijn qua compositie en kleur. Wat opviel was dat er over het algemeen weinig kleur in de macrofoto’s zat. Dit leverde soms hele mooie plaatjes op. Bij een foto waar wél kleur in zat en veel licht zei Pauline: ,,Volgens mij zie je dit als je dood gaat.” Geert herkende dit echter niet uit zijn bijna doodervaring. Na de macrofoto’s van een bepaalde maker kregen we vervolgens de ‘making-of-foto te zien van die maker. Soms was het echt heel iets anders dat je dacht dat het was. Het was een gezellige interactieve avond met best leuke macrofoto’s.