NIEUWE WEBSITE JULI 2018

Vanaf juli 2018 is de nieuwe website van GiAF actief. Deze is simpeler van opbouw dan de vorige site en daardoor veel makkelijker te onderhouden. Meerdere clubleden kunnen rechtstreeks zaken aanpassen op de site om deze zo actueel mogelijk te houden.

De komende weken zullen alle leden nieuwe inlog gegevens ontvangen om toegang te krijgen tot het ledengedeelte. Inloggen op de oude site zal over enige tijd niet meer mogelijk zijn.

  • Het wachtwoord voor de nieuwe site is aan de volgende regels gebonden:
    Minstens 6 tekens lang met minstens 1 cijfer en 1 symbool en 1 hoofdletter.

Gedurende de zomer zal alle informatie op de nieuwe site toegankelijk gemaakt worden. 

De fotogalerijen van leden zullen in eerste instantie niet overgezet worden. Hier werd maar zeer sporadisch gebruik van gemaakt. Te zijner tijd zal beoordeeld worden of en hoe we hier mee verder gaan.

Er zijn wel galerijen voor de clubavonden en van de voorpagina foto's. Als onderschrift worden in de galerijen de bestandsnamen van de afbeeldingen gebruikt dus gebruik de correcte naamgeviing bij aanleveren foto's (bijv. 20180523-Voornaam-Achternaam-1.jpg)