GiAF JAARPROGRAMMA 2023 (update 2023-03-18)

Tijdens de ALV van 2023 is besloten dat je twee foto’s mag insturen.
Bestandsnaam graag als volgt opstellen: Datum clubavond (yyyymmdd) - naam fotograaf - volgnummer.

Voor de activiteiten van de afdeling zie: afdeling-03-drenthe-vechtdal (fotobond.nl)

Tijdens de ALV van 2023 is besloten dat je twee foto’s mag insturen.

Bestandsnaam graag als volgt opstellen: Datum clubavond (yyyymmdd) - naam fotograaf - volgnummer.