Bart Romijn Erelid GiAF

Tijdens de GiAF clubavond van 13 december 2018 is Bart Romijn benoemd tot erelid van GiAF. Bart is al sinds 1-12-1978 lid van GiAF en dus al 40 jaar lid. In zowel daad als beeld heeft Bart een grote rol gespeeld in de club!

Bart Romijn Erelid 2018 03

Beeldje Bart klein

In de speech van voorzitter Annelies Neuteboom werd Bart zijn clubleven aangehaald. In navolging van zijn vader lid geworden, ondanks diverse verhuizingen naar andere woonplaatsen de club trouw gebleven, diverse functies vervuld in bestuur en nog steeds in commissies en de hele overgang van analoog naar digitaal meegemaakt. Natuurlijk kwamen ook de gewonnen prijzen nog even ter sprake en de foto's die Bart van de clubuitjes maakt en deelt via Facebook.

Naast een oorkonde ontving Bart van de club een fraai metalen beeldje van een fotograaf en een afdruk op perspex van een eigen foto.

Bart Romijn Erelid 2018 speldOok de afdeling 03 van de Fotobond was vertegenwoordigd middels voorzitter Mark van Keulen en secretaris Nella van Zalk. Zij speldden Bart een Fotobond speld op.

Meer foto's van de avond (gemaakt door Ingrid Deelen) zijn via deze link te vinden in de galerijen.