BFW2019

De GiAF inzending en scores staan in onderstaande tabel:

Uitslag BFW2019 GiAF met naam

 

 

Ook dit jaar wil GiAF weer meedoen aan de landelijke BondsFotoWedstrijd. De Fotobond zegt hierover: “De Bondsfotowedstrijd is een clubwedstrijd met afgedrukte foto’s, waarbij de foto’s ook individueel worden geklasseerd. Iedere club mag meedoen, en per club zijn maximaal 10 inzendingen toegestaan.” Het bestuur heeft besloten dat voor de interne selectie iedereen mee mag doen met maximaal 2 (twee) foto’s en dat de stemming verloop middels formulieren die via e-mail worden verstuurd (gelijk aan 2018). Het moet dit jaar wat eerder dan anders ingeleverd worden dus er is enige haast! Bij de fotolootjes avond kwamen hele goede foto’s langs, overweeg deze in je keuze!

Het volgende is belangrijk:

  • Eerder ingezonden foto's voor Foto Online, Foto Individueel, Foto Nationaal of Foto Documentair mogen deel uitmaken van deze clubinzending.
  • Stuur 1 of 2 foto's (met langste zijde 1920 pixels) naar  . LET OP, dus niet naar de beamer!
  • Doe dit uiterlijk zaterdag 12 januari. Zondag 13 januari wordt het stembiljet gemaakt en verstuurd.
  • De stemming verloop, net als in 2018, via een stemformulier per mail en alle leden mogen meestemmen. Dit kan tot zaterdag 19 januari. Hierover volgt nog nadere informatie via mail.
  • Als jouw foto(’s) wordt/worden geselecteerd, dan moet je ze uiterlijk vrijdag 8 februari geprint, opgeplakt en eventueel achter passe-partout inleveren. Passe-partout is geen voorwaarde, opplakken wel! Het hoe en waar van het inleveren hoor je nog.
  • De foto's worden centraal door GiAF verstuurd op zaterdag 9 februari; ze moeten op 15 februari bij de Fotobond binnen zijn.
  • Het reglement, dus ook de eisen waaraan de foto moet voldoen, is te vinden op https://fotobond.nl/fotowedstrijd/
  • Het thema is vrij. Denk bijvoorbeeld eens aan de foto die je maakte voor de opdracht 'Lootjes' van Judy.